Fiscale Informatie – ANBI

Stichting MVK is aangemerkt als ANBI instelling bij de belastingdienst, een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan de gift!

Fiscale naam: Stichting Mannen voor Kika / Stichting MVK
Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van Stichting MVK is: 56069596

Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, is het mogelijk om meer te schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. Er kan gekozen worden om het voordeel te houden of te schenken aan de instelling nar keuze.

Gegevens voor uw belastingaangifte

Donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet schriftelijk is vastgelegd in een akte. Bij een donateurschap, eenmalige gift of periodieke gift die niet is vastgelegd in een schenkingsakte heeft u voldoende aan onderstaande gegevens:

Fiscale naam: Stichting Mannen voor Kika
Locatie: Winterswijk
ANBI status: Akkoord
Culturele Instelling: Nee

Een schriftelijk vastgelegde periodieke schenking

Doet u een periodieke schenking die schriftelijk is vastgelegd dan zijn onderstaande gegevens voor u belangrijk.

  • Het RSIN nummer (fiscaal nummer) van KiKa: 56069596
  • Heeft u een schenkingsakte die is opgesteld door de notaris, dan is er geen sprake van een transactienummer. Deze hoeft u niet in te vullen;
  • Bij een schenkingsakte die na 2014 is vastgelegd door Stichting MVK en u is er sprake van een transactienummer. Het transactienummer kunt u vinden op uw schenking overeenkomst.

Heeft u nog vragen? Stuur een mail naar info@stichtingmvk.nl

ANBI status controleren

Stichting MVK is door de belastingdienst officieel aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor zijn donaties van particulieren en bedrijven fiscaal aftrekbaar. Wij zijn te vinden onder de officiële naam Stichting Mannen voor Kika.

Klik hier om de ANBI status van ons te checken. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl

Naam: Stichting MVK
Vestigingsplaats: Winterswijk
Telefoon: 06-36297994
Website: www.stichtingmvk.nl / www.mannenvoorkika.nl

Postadres

Stichting MvK (Mannen voor KiKa)
Seringenstraat 17
7102 CD Winterswijk (bezoek op afspraak)
Giro 1681 / Iban: NL64INGB0000001681
BTW nummer 8519.63.614

Doelstelling

Wij, Stichting MVK, zetten ons volledig vrijwillig in voor kinderen met kanker. Zo organiseren we jaarlijks meerdere acties die voor een klein deel ten gunste zijn van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en door hun worden gebruikt voor onderzoek en genezing naar kinderkanker. Daarnaast hebben wij ook acties die rechtstreeks ten goede komen aan de 7 academische kinderkankercentra in Nederland. Hierbij kunt u denken aan het realiseren van speel/ontspanning/game ruimtes, een bijdrage voor aanschaf van medische apparatuur, of het verzorgen van een dagje vermaak voor de kinderen. Dit laatste heeft steeds meer aandacht en zal naar mate de tijd vordert een hoofdtaak worden.

Specifiek streven wij naar:

  • Verhoging van de genezingskans.
  • Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk).
  • Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd).
  • Een aangenaam verblijf in een van de 7 academische kinderkanker centra.

Bestuurssamenstelling

Bestuursleden

Richard Lentelink (Voorzitter)
Telefoon: 06-26494450
Email: richard@stichtingmvk.nl

Marco Lentelink (Communicatie/Beheer Website)
Telefoon: 06-36297994
Email: marco@stichtingmvk.nl

Vacature (Penningmeester)
Telefoon: 06-xxxxxx
Email: info@stichtingmvk.nl
Twitter: @

Beloningsbeleid

Ons beloningsbeleid is samengevat als volgt: het bestuur zet zich volledig vrijwillig in en ontvangen geen vergoedingen of salaris. Enkel de gemaakte kosten voor en namens de stichting worden op basis van gemaakte kosten vergoed en conform de wettelijke regels.

Verslag van activiteiten

Verslag projecten afgelopen periode
Geldbesteding

Financieel verslag

Jaarverslag 2017