Op 8 augustus hebben we een productieve vergadering gehad met de drie bestuursleden.

Wat hebben we bereikt?

  • Een nieuwe website is goedgekeurd en aangevuld. (Het resultaat lees je nu)
  • Contact gelegd met de VOKK en 2 aankomende acties in een pril stadium voorbereid
  • Het jaarverslag 2015 goedgekeurd en live gezet
  • De sport en veiling artikelen geinventariseerd en een fotoshoot doorgesproken
  • De aanpak voor het zoeken naar nog meer sponsors doorgenomen

Lekker efficient en bere gezellig als afsluiting. Zo zijn we. We kunnen niet wachten op het vervolg en de acties